Merkez Bankası’ndan taşıt kredisi ile ilgili önemli açıklama: Tarih verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

, bankaların 2023 yılının dördüncü çeyreğine dair değerlendirmelerini ve 2024 yılının ilk çeyreğine yönelik beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını yayınladı.

TCMB’nin açıkladığı değerlendirmeye göre, 2023 yılının son çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlarda gözlenen sıkılaşma eğilimi sona erdi. Bankaların bu dönemde işletmelere sağladıkları finansman konusunda daha ılımlı bir tutum benimsendiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından bankaların 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendi.

Merkez Bankası, banka incelemelerinin sonucuna göre yayınladığı değerlendirmesinde, 2023 yılının son çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona erdiğinin görüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası’nın anket sonuçlarından elde ettiği değerlendirme şöyle:

Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın ise son bulduğu gözlenmektedir.

2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentileri

2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönündedir. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin belirgin şekilde zayıfladığı, diğer bireysel kredi türüne uygulanan standartlarda ise sıkılaşmanın sona erdiği görülmektedir.

Sıkılaşmanın düşük seviyede devam etme beklentisi

2024 yılının ilk çeyreği için, konut kredisi standartlarındaki sıkılaşmanın daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi standartlarının ise bir miktar sıkılaşacağı beklenmektedir. Bankaların yılın ilk çeyreği için taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki beklentisi sıkılaşmanın düşük seviyede devam edeceği yönündedir.

“İşletmelere verilen kredilere olan talep zayıfladı”

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2023 yılının son çeyreğinde zayıflayarak devam etmiştir. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler ile kısa vadeli kredilere olan talepte artış olduğu ve yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

“Taşıt kredi talebi arttı”

2024 yılının ilk çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın oldukça zayıf bir şekilde devam edeceği beklenmektedir. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri zayıflayarak devam etmiş, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini artışa bırakmıştır.

“Yılın ilk çeyreğinde taşıt kredi talebinde ise belirgin bir azalış beklenmektedir”

2024 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredi talebindeki azalış yönlü seyrin daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi talebinde ise azalış yönlü seyrin güçleneceği yönündedir. Yılın ilk çeyreğinde taşıt kredi talebinde ise belirgin bir azalış beklenmektedir.

“Yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma devam edecek”

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2023 yılının son çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyrin devam ettiği, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlendiği görülmektedir. 2024 yılının ilk çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği beklenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx